Privacyverklaring

L'Ardenaisienne SPRL

Avenue Albert Ier, 4 te B-4607 Dalhem

BE0828.999.018, RPM Ondernemingsrechtbank Luik Afdeling Luik]

+32 477 53 74 21 | cossur.aesthetic.equipment@gmail.com | www.cossuraesthetic.com/


L'Ardenaisienne BVBA respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten en/of producten, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang we deze bewaren. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u deze stellen via cossur.aesthetic.equipment@gmail.com.

 

Doeleinden van verwerking en bewaartermijn

L'Ardenaisienne BVBA verzamelt en verwerkt gegevens over u voor de hieronder beschreven doeleinden. Hierbij gebruiken wij zowel de gegevens die u aan ons verstrekt als de gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor de beoogde doeleinden of gedurende de wettelijk voorgeschreven periode (plicht om boekhoudkundige documenten bij te houden, enz.).


Uw bestelling uitvoeren en/of uw verwerking uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, door de verwerkingsverantwoordelijke verstrekte identificatiegegevens, betalingsgegevens en soms ook uw telefoonnummer en/of uw geboortedatum nodig. Wij kunnen dan uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van de voortgang van de levering. Wij zijn wettelijk verplicht om uw bestelgegevens zeven jaar te bewaren.

 

Gevoelige informatie met betrekking tot uw verwerking

Wanneer u ons uw gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, uw genetica of uw biometrie bezorgt, hetzij in het kader van een fysieke raadpleging, hetzij door het invullen van het contactformulier op onze website, geeft u positief en uitdrukkelijk uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens met het oog op het leveren van onze zorgdiensten en het voorafgaand en volgend beheer van uw dossier (Artikel 6, § 1, a AVG).

 

Gepersonaliseerde inhoud

Opdat uw browsen op onze website aangenaam en nuttig is, houden wij gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (raadpleging, klikken, zoekopdrachten). Zo kunnen we u advertenties tonen die overeenkomen met uw persoonlijke interesses dankzij cookies en uw IP-adres. Wanneer wij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens over u te respecteren. Liever geen gepersonaliseerde advertenties ontvangen? In dit geval kunt u cookies weigeren (zie het punt "cookies" hieronder). De houdbaarheid van cookies is beperkt en verschilt per cookie.

 

Rekening

Indien gewenst kunt u een persoonlijk account aanmaken waarvoor u een gebruikersnaam en wachtwoord dient in te vullen. U hoeft dus niet bij elke nieuwe bestelling uw gegevens in te vullen. In uw account houden wij uw naam, e-mailadres, adres, afleveradres, betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum (indien u dit aangeeft), bestelgeschiedenis, verlanglijsten en e-mailvoorkeuren bij. Wij bewaren deze persoonsgegevens op een beveiligde server. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben in uw account. In ieder geval zullen we de gegevens over u verwijderen als u zeven jaar niet hebt ingelogd.

 

Verbetering van onze dienstverlening en website

Om onze dienstverlening en onze website te verbeteren, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u te vragen of u wilt deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek of marktonderzoek. Wanneer wij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens over u te respecteren. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens verschilt per enquête. Zodra het onderzoek is afgerond, verwijderen wij alle gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.

 

Sociale netwerken

Als u gebruik maakt van sociale netwerken (Facebook...), kunt u met uw account verbinding maken met bepaalde pagina's van onze website en deze pagina's delen (bijvoorbeeld via een "Vind ik leuk"- of "Deel"-knop). Wij hebben geen toegang tot uw social media-account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de platformen op sociale netwerken aandachtig te lezen om te weten welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en voor welke doeleinden ze worden gebruikt en hoe u uw voorkeuren op het gebied van privacy kunt aanpassen.

 

Misbruik en fraude

Wij kunnen klantgegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en hiernaar onderzoek te doen. Indien nodig kunnen wij klantgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

 

Klanten en zakelijke partners

Ook houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon van onze klanten en zakenpartners. Wij behandelen deze gegevens net zo vertrouwelijk als andere gegevens met betrekking tot onze klanten.


Wettelijke gronden voor verwerking

L’Ardenaisienne BVBA verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming (bijv. verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen; verzamelen van gevoelige gegevens)
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of in het kader van precontractuele maatregelen (uitvoering van uw bestelling en uitvoering van uw verwerking, enz.)
 • nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om bepaalde van onze legitieme belangen na te streven, zoals het identificeren van de vertegenwoordigers van onze huidige en/of potentiële klanten, het waarborgen van de goede werking van onze website en
 • de verbetering ervan, ons zelfs het bewijs leveren van de goede uitvoering van onze verplichtingen en onze huidige of potentiële klanten informeren over onze nieuwe producten en diensten of promotionele activiteiten (artikel 6, §1, f AVG).
 • noodzakelijk om ons legitieme ondernemingsbelang te verdedigen

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgrond toestemming, heb je altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

 

Overdracht aan derden

L’Ardenaisienne BVBA verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen uw gegevens intern met onze medewerkers (werknemers of zelfstandigen). Daarnaast delen we gegevens over jou alleen met derden om:

 • uitvoering van uw bestelling;
 • de hosting van de website of de verwerking van onze sociale netwerken;
 • opzetten van de IT-infrastructuur;
 • het maken (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens die op u betrekking hebben te respecteren. Wij garanderen dat zij hiervoor de nodige beschermende maatregelen hebben genomen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Unie. Een overdracht met buiten de Europese Unie gevestigde leveranciers kan echter plaatsvinden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het contract dat u met ons sluit, de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen, de sluiting of de uitvoering van een contract gesloten in uw belang tussen ons en een andere natuurlijke of rechtspersoon, of zelfs de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wij delen uw gegevens alleen met derden buiten de EU als zij de bescherming ervan kunnen garanderen op basis van een adequaat besluit van de Europese Commissie.

 

Koekjes

Wanneer u onze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden, cookies genaamd, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Dankzij cookies herkennen we jouw apparaat bij een volgend bezoek, zodat je niet meer telkens dezelfde informatie hoeft in te vullen of te downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe we de bruikbaarheid van onze diensten kunnen verbeteren.


U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat cookies na uw sessie worden verwijderd. Sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven of u kunt bepaalde toepassingen mogelijk niet gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Cookies voor verbinding, prestaties, bruikbaarheid, bruikbaarheid van het toetsenbord, cookies voor bezoekoorsprong, tracking, multimedia-ondersteuning, statistische en publiekscookies, multimediagebruik, tracking-, advertentie- en deelcookies.

Deze cookies worden anoniem gebruikt, zonder u te identificeren. Ze worden voor een variabele periode van maximaal dertien (13) maanden op uw harde schijf bewaard.

Sommige cookies die in hun eigen gegevensbeschermingsbeleid worden genoemd, kunnen met name op uw harde schijf worden geplaatst door de sociale netwerken waarop u besluit uw ervaring op onze site te delen door de deelknoppen te activeren.

Zie de volgende pagina om te voorkomen dat er cookies worden aangemaakt of om op de hoogte te worden gehouden van het aanmaken ervan:

 • https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Google Chrome)
 • https://support.mozilla.org/en/kb/enable-disable-cookies-preferences?redirectlocale=en&redirectslug=enable-disable-cookies (Mozilla Firefox)
 • https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR (Safari)

Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van onze website kunt benutten.

 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien en u kunt ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ook de persoonsgegevens die op u betrekking hebben laten wissen, de verwerking ervan laten beperken en u verzetten tegen de (gedeeltelijke) verwerking van deze gegevens door ons of door een van onze onderaannemers.

U heeft ook het recht om een ​​kopie (in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen en naar een andere partij te laten sturen.

U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, volstaat het om:

Om misbruik te voorkomen vragen we je om ons ook een kopie van je identiteitskaart (eventueel met een onzichtbaar gemaakt identiteitsbewijs) mee te sturen.

 

Klachten

Heeft u vragen of klachten over de gegevens die u aangaan en de bescherming van uw privacy? Neem contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om uw klacht te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.autoriteprotectiondonnees.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

Wijziging van de privacyverklaring

L’Ardenaisienne BVBA kan haar privacyverklaring wijzigen. Een dergelijke wijziging zal op onze website worden gecommuniceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 05/11/2021