Juridische Disclaimers

Door de website van Ardenaisienne BVBA te bezoeken en er doorheen te bladeren, gaat de bezoeker akkoord met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van deze disclaimer kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.
De wijziging gaat in op de datum waarop deze op de website beschikbaar is gesteld.

 

Identificeren

www.cossuraesthetic.com is een site van Ardenaisienne SPRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Avenue Albert Ier, 4 in B-4607 Dalhem, geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0828.999.018.

Het wordt beheerd door de Ardenaisienne SPRL, eigenaar van de website.

www.cossuraesthetic.com is een showcase-website gericht op het promoten van de diensten van SPRL L'Ardenaisienne, namelijk esthetische diensten en de verkoop van esthetische producten.

Als u vragen heeft over onze Disclaimer, kunt u deze per e-mail sturen naar het volgende adres info@cossuraesthetic.be

Deze site wordt gehost door Impulsion SPRLu, met maatschappelijke zetel in de rue de Fisé 27b, 4950 Waimes

 

Inhoud van de website

De informatie die op onze website beschikbaar is, is als volgt:

  • de activiteiten van de Ardenaisienne SPRL voorstellen;
  • huidige werktechnieken van de Ardenaisienne BVBA
  • de diensten van de Ardenaisienne SPRL promoten en het publiek informeren over de contactgegevens van het bedrijf.
  • het verzoek om een ​​gratis online offerte en het verzoek om informatie over de activiteit van de l'Ardenaisienne SPRL toe te staan
  • u in staat stellen om u te abonneren op de nieuwsbrief van Ardenaisienne BVBA
  • neem contact op met de Ardenaisienne BVBA
  • op de markt brengen en de online aankoop van Ardenaisienne SPRL-producten mogelijk maken. Deze aankopen zijn onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden van laatstgenoemde.

Beperking van aansprakelijkheid

De site www.cossuraesthetic.com is op de meest consciëntieuze manier geproduceerd.

L'Ardenaisienne BVBA streeft ernaar om de informatie op de Site zo nauwkeurig mogelijk bij te werken.

De daarin opgenomen informatie kan echter worden gewijzigd.

Het is daarom aan de bezoekers van de Site om de informatie op de Site op een andere manier te verifiëren door contact met ons op te nemen.

De site is met alle redelijke en mogelijke middelen beveiligd om het ongemak veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te vermijden.

We kunnen echter niet garanderen dat de site altijd vrij zal zijn van onderbrekingen, virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit.

L'Ardenaisienne SPRL wijst alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de site en zijn inhoud.

 

Links naar andere sites

www.cossuraesthetic.com bevat hyperlinks naar sites van derden of naar sociale netwerken waarover wij geen zeggenschap hebben (technisch of inhoudelijk). L'Ardenaisienne BVBA wijst alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van deze websites en hun inhoud.

Bovendien is het gebruik van deze site door sites van derden niet toegestaan ​​zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming die per e-mail kan worden aangevraagd op het volgende adres: info@cossuraesthetic.be

 

Koekjes

Wanneer u onze website bezoekt, worden kleine tekstbestanden, cookies genaamd, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen. Dankzij cookies herkennen we jouw apparaat bij een volgend bezoek, zodat je niet meer telkens dezelfde informatie hoeft in te vullen of te downloaden. Sommige van deze cookies zijn essentieel, andere geven ons een beeld van hoe u onze website gebruikt en hoe we de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten kunnen verbeteren.

De "cookie" kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt.

Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer de Ardenaisienne SPRL de voorafgaande toestemming van de bezoeker heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie vereist is door de wet, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om kennis te nemen ervan.

Voor sommige cookies is de voorafgaande toestemming van de bezoeker niet vereist, omdat ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend bedoeld zijn om communicatie langs elektronische weg te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies en interface-personalisatiecookies.

Andere cookies, uitgegeven door derde partijen, worden gekwalificeerd als “permanent”. Deze blijven in de terminal van de bezoeker totdat ze worden verwijderd of vervallen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de plaatsing ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan de links hieronder worden gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken.

Onze site bevat verschillende soorten cookies voor het delen van sociale netwerken, afhankelijk van de toestemming van de bezoeker. Deze maken het mogelijk om een ​​deel van de op de website www.cossuraesthetic.com gepubliceerde inhoud te delen, met name via een "knop" voor het delen van applicaties, afhankelijk van het betrokken sociale netwerk.

Wij nodigen u uit om hun cookiebeleid te raadplegen door op de links te klikken

L'Ardenaisienne BVBA gebruikt ook tracking cookies via Google Analytics en Facebook Analytics om de verantwoordelijke voor de verwerking te helpen bij het meten van de manier waarop bezoekers omgaan met de inhoud van de Site, en die bezoekersstatistieken strikt anoniem genereren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat cookies na uw sessie worden verwijderd. Sommige grafische elementen worden mogelijk niet correct weergegeven of u kunt bepaalde toepassingen mogelijk niet gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Door op de Site te surfen, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals hierboven beschreven.

 

Bescherming van intellectuele rechten op de site

De inhoud en architectuur van deze site zijn eigendom van L'Ardenaisienne BVBA.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L'Ardenaisienne SPRL is elke reproductie of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, op welke manier dan ook, verboden. Indien nodig dient de informatie en/of de aanvraag tot gebruik of reproductie per e-mail te gebeuren op volgend adres: info@cossuraesthetic.be

Wanneer voorafgaande toestemming vereist is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde informatie, worden de gebruiksbeperkingen uitdrukkelijk vermeld.

www.cossuraesthetic.com kan ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan derden. Het gebruik van elementen die toebehoren aan derden is onderworpen aan een voorafgaand verzoek tot gebruik door L'Ardenaisienne BVBA op het e-mailadres info@cossuraesthetic.be.

L'Ardenaisienne BVBA zal dan een verzoek aan de betrokken derde sturen. Laatstgenoemde is vrij om het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, indien nodig, betaling van royalty's te vragen. Bovendien, in het geval van gebruik door de bezoeker van elementen die toebehoren aan derden, is de Ardenaisienne BVBA op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is, indien van toepassing, aansprakelijk voor het auteursrecht ten behoeve van de derde-aanvrager.

Indien de bezoeker van mening is dat één of meerdere elementen die op de website zijn opgenomen in strijd zijn met zijn eigen intellectuele rechten, wordt hij uitgenodigd om per e-mail contact op te nemen met info@cossuraesthetic.be met een uiteenzetting van het geschil.

Er zal onverwijld contact worden opgenomen met de bezoeker om het geschil op te lossen.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

In geval van een geschil is enkel het Belgische recht van toepassing en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Ardenaisienne BVBA zijn bevoegd. De Ardenaisienne SPRL kan echter beslissen om gebruik te maken van bemiddeling, door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar in te schakelen om het geschil langs deze weg op te lossen.

 

Contactgegevens

Indien u vragen wenst te stellen over de inhoud van onze site, kan u deze sturen naar info@cossuraesthetic.be.